Tìm kiếm

Hiển thị các bài đăng có nhãn phan-bon-hoa-hong. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phan-bon-hoa-hong. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

PHÂN BÓN RA HOA TẠO MẦM NPK 15.68.15

Phân bón ra hoa tạo mầm  npk 15.6815 Phân bón ra hoa tạo mầm NPK 15.68.15 có  chứa hàm lượng dinh dưỡng lân cao (68%) kết hợp với thành...

Danh mục phân bón lá