Tìm kiếm

Hiển thị các bài đăng có nhãn phân bón dạng gel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phân bón dạng gel. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Phân bón dạng GEL NPK 27 - 27 -27 đậm đặc

Phân bón dạng GEL NPK 27 - 27 -27+TE là phân bón nhập khẩu dạng GEL đậm đặc từ Tây Ban Nha. Với thành phần dinh dưỡng có tỷ lệ  Nitơ-Phốt p...

Danh mục phân bón lá