Tìm kiếm

Hiển thị các bài đăng có nhãn ky-thuat-cay-trong. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ky-thuat-cay-trong. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

Những sai lầm khi chọn giống cây cam

Vì cây tr ồng m ất r ễ c ọc ho ặc r ễ c ọc k ém n ên  không có khả năng cắm sâu xuống đất dẫn đến việc   trong  những năm đâu  phát triển d...

Bón phân đúng kỹ thuật cho cây sầu riêng

kỹ thuật bón phân tốt  sẽ giúp cây sầu riêng tăng năng suất K ỹ thuật b ón phân t ốt sẽ đem lại hiệu quả cho cây trồng tăng năng suất,...

Danh mục phân bón lá