Tìm kiếm

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phân bón cho hoa hồng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phân bón cho hoa hồng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO HOA HỒNG

Phân bón cho hoa hồng sử dụng như thế nào cho đúng cách? bón phân vào thời điểm nào? Và khi nào thì bón phân cho hoa hồng? Trong bà...

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

PHÂN BÓN RA HOA TẠO MẦM NPK 15.68.15

Phân bón ra hoa tạo mầm  npk 15.6815 Phân bón ra hoa tạo mầm NPK 15.68.15 có  chứa hàm lượng dinh dưỡng lân cao (68%) kết hợp với thành...

Phân bón vi lượng tổng hợp cho cây hoa hồng

Phân bón vi lượng tổng hợp AgriX Combi  chứa các thành phần vi lượng tổng hợp chelate cao cấp. Vi lượng Agri Combi khắc phục hiện tượng rụ...

Danh mục phân bón lá