Tìm kiếm

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phân bón GEL NPK. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phân bón GEL NPK. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Phân bón AGASOL NPK 10-5-40+TE

Phân bón AGASOL NPK 10-5-40+TE   là phân bón nhập khẩu từ Bỉ (Châu Âu) có dạng tinh thể bột hòa tan hoàn toàn 100% trong  nước. Phân bón AGA...

Phân bón SOLUCAT NPK 10-52-10+TE

Phân bón SOLUCAT NPK 10-52-10+TE là phân bón nhập khẩu có hàm lượng lân cao, sử dụng trong giai đoạn ra hoa, ra rễ, xử lý ra hoa đồng loạt....

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Phân bón dạng GEL NPK 27 - 27 -27 đậm đặc

Phân bón dạng GEL NPK 27 - 27 -27+TE là phân bón nhập khẩu dạng GEL đậm đặc từ Tây Ban Nha. Với thành phần dinh dưỡng có tỷ lệ  Nitơ-Phốt p...

Sử dụng phân bón dạng GEL NPK có hàm lượng Photpho cao

Sử dụng phân bón dạng GEL NPK 16-69-16+TE có hàm lượng Photpho cao  là phân bón nhập khẩu từ Tây Ban Nha (Châu Âu) với hàm lượng thành phần...

Phân bón dạng GEL NPK có hàm luơng Kali Cao

Phân bón GEL NPK 18-10-59+2MgO+TE là phân bón dạng GEL nhập khẩu từ Bỉ (Châu Âu) với hàm lượng thành phần dinh dưỡng đậm đặc kali cao l...

Danh mục phân bón lá